Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til Helsinge Fjernvarme senest den 1. marts. På grund af forsamlingsforbud er generalforsamlingen for 2021 udskudt til 29. september 2021.

DOWNLOAD
Indkaldelse Generalforsamling 2021 Lavet I FOF