Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til Helsinge Fjernvarme senest den 1. marts.

DOWNLOAD
Indkaldelse Generalforsamling 2020
DOWNLOAD
Referat Geralforsamling 2020