Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til Helsinge Fjernvarme senest den 1. marts.

DOWNLOAD
Indkaldelse generalforsamling 2019.pdf
DOWNLOAD
2019 referat Generalforsamling med underskrift.pdf