Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til Helsinge Fjernvarme senest 10 dage før generalforsamlingen. 

DOWNLOAD
Indkaldelse Generalforsamling 2022 For Regnskabsår 2021 TIL FOF