Varsling af prisstigning pr. 01-01-2023

31. oktober 2022

Der er mange der spørger om, hvad prisen bliver i den kommende tid.

Vi er meget glade for, at vi har kunne holde prisen nede på kr. 500,-/MWh i hele 2022, men grundet de stigende energipriser, er vi desværre nu også nødsaget til at hæve prisen på den variable afgift.

Den nye pris vil træde i kraft pr. 01-01-2023.
Ny pris pr. MWH = 1.125,- kr

Prisen for at opvarme et standardhus:

  MWH-pris m2-pris Målerleje Samlet pris for standardhus (inkl. moms)
Pris 2022 500,00 26,25 625,00 13.087,50
Pris 2023 1.125,00 26,25 625,00 24.400,00

Vi har valgt at fastholde vores m2-pris, samt prisen for målerleje i 2023.

Kender ikke den langsigtede udvikling
Årsagen til varslingen, er begrundet i de forudsætninger vi kender på nuværende tidspunkt, og er afhængige af det globale energimarked, hvor historisk svingende energipriser desværre også kommer til at påvirke Helsinge Fjernvarme.
Da der stadig er noget tid tilbage af 2022 og vi går de kolde måneder i møde, kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige noget om den langsigtede udvikling i fjernvarmeprisen - Vi kan derfor være nødsaget til at op- eller nedjustere prisen for 2023, når vi nærmer os årets udgang.

Tjener Helsinge Fjernvarme penge på stigningen?
Nej. Helsinge Fjernvarme drives efter "hvile-i-sig-selv"-princippet, hvor udgifter og indtægter balanceres år for år.

Følg med på vores hjemmeside og på Facebook
På vores hjemmeside og på Facebook informerer vi ligeledes løbende med, hvordan man kan spare på varmen, hvordan man indstiller sin varmtvandsbeholder korrekt, og derved opnår besparelse, samt generelle informationer fra Helsinge Fjernvarme.


Venlig hilsen

Helsinge Fjernvarme