Dronetermografi

11. januar 2018

Dronetermografi

I nærmeste fremtid muligvis i Nat udføres termografering af vores ledningsnet.

Der tale om droneflyvning med et termisk kamera dvs. et teknisk kamera, som kun viser varmeforskelle på genstande,

altså ingen almindelige filmoptagelser.

 

Optagelserne bruges for at finde lækager/fejl på fjernvarmerør,

ofte rør som ikke ligger tilgængelige fra gaden.

Disse forsynings-ledninger er tinglyste og giver dermed fjernvarme

selskabet ret til at foretage eftersyn og sporing af lækager.

Evt. optagelser på privat jord bliver ikke tilgængeligt for offentligheden.

 

CreativeSight der foretager droneflyvningen har tegnet lovpligtig

forsikring og har de godkendte tilladelser fra Trafikstyrelsen til at foretage

flyvninger med droner.

 

CreativeSight sikrer sig at sikkerhedsreglerne i flyvezonen kan overholdes

under hele flyvningen.

 

I forbindelse med uheld, hvor der sker beskadigelse på ejendom,

udarbejdes der en skadeanmeldelse med kopi til ejer, hvorefter dronefirmaets

forsikringsselskab overtager sagen .

//