ÅRSAFREGNING 2019

18. december 2019

Som det fremgår af årsafregningen er afregningspriserne for 2019 fastholdt uændret i forhold til aconto afregningspriserne.

Dette sker selvom Helsinge Fjernvarme i 2019 ikke længere modtager det såkaldte produktionsuafhængige grundbeløb (tilskud til el-produktionen). Til gengæld er der i 2. halvår opnået bedre indtægter fra el-produktionen og gasprisen har været lavere end budgetteret.

Udgiften til den årlige opvarmning af et såkaldt standardhus på 130 m2 og med et varmeforbrug på 18,1 MWh udgør 13.865 kr. inkl. moms i 2019.

Helsinge Fjernvarmes varmepris er nu lidt lavere end i Græsted og Gilleleje, hvor der opvarmes med afgiftsfri biomasse.

Årsopgørelse 2019 og nye rater 2020 er tilgængelig på Eforsyning.dk. Har du problemer med at logge på kontakt da venligst kontoret på mail kontor@helsingefjernvarme.dk.