Priser

Tariffer gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2022

F O R B R U G S A F G I F T E R (incl. moms):      
       
Varialbel afgift pr. MWh  500,00 kr.

 

 
   

 

 
Fast afgift      

 BBR Boligareal pr. m²

 26,25 kr.

 

 
 BBR Erhvervsareal m²  26,25 kr.

 

 
 BBR Kælderareal m²  13,13 kr.

 

 
       
Målerafgift pr. år  625,00 kr.    
       
Byggevarme pr. MWh  785,73 kr.    
       

 

DOWNLOAD
Takstblad 2022 (1)