Priser

Tariffer gældende fra 1. januar 2020 til 31. december 2020

F O R B R U G S A F G I F T E R (incl. moms):      
       
Varialbel afgift pr. MWh  525,00 kr.

 

 
   

 

 
Fast afgift      

 BBR Boligareal pr. m²

 28,75 kr.

 

 
 BBR Erhvervsareal m²  28,75 kr.

 

 
 BBR Kælderareal m²  14,38 kr.

 

 
       
Målerafgift pr. år  625,00 kr.    
       
Byggevarme pr. MWh  825,00 kr.

 

DOWNLOAD
TAKSTBLAD 2020